Investigating - Det er fo tiden strømbrudd i store deler av Kvam. Dette medfører at en del av våre kunder er uten nett. Kraftverket jobber med feilretting.
Jun 27, 12:56 CEST

About This Site

Denne sida viser status for dei tenestene me leverer. Internett, TV, telefoni og e-post.

Dersom du opplever problem med ein av våre tenester kan det vere lurt å ta en kikk på denne sida.

Det er også mogleg å sjå historikk over tidligare driftsmeldingar.

Du kan abonnere på driftsmeldingar og oppdateringar på e-post og SMS ved å bruke Subscribe knappen øverst på sida.

Internett Operational
TV Operational
Telefoni Operational
E-post Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Jun 26, 2019

No incidents reported.

Jun 25, 2019

No incidents reported.

Jun 24, 2019

No incidents reported.

Jun 23, 2019

No incidents reported.

Jun 22, 2019

No incidents reported.

Jun 21, 2019

No incidents reported.

Jun 20, 2019

No incidents reported.

Jun 19, 2019

No incidents reported.

Jun 18, 2019

No incidents reported.

Jun 17, 2019

No incidents reported.

Jun 16, 2019

No incidents reported.

Jun 15, 2019

No incidents reported.

Jun 14, 2019

No incidents reported.

Jun 13, 2019
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 13, 15:41 CEST
Investigating - Hei! Då skal problemet med feilkode 6011, 1180 og 1120 vera løyst. Dersom ikkje TV er OK, så ta av straumen på dekoder/tuner i 10 sek og koble til igjen. Hjelper ikkje det, ring Kvamnet AS på tlf 56 55 11 11. Me seier oss leie for at det har teke tid.
Jun 13, 13:57 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 13, 15:36 CEST
Investigating - Det er nokon som ikkje får opp TV i dag. Dersom de har feilkode 6011 eller 1180 eller1120, så skuldast dette feil hjå GET. For ev. andre feil, ring Kvamnet AS:56 55 11 11. Me ber om årsaking for dei problem dette medfører for våre kundar. Detb kjem oppdatering så snart me veit noko meir.
Jun 13, 10:51 CEST