Froastad
Incident Report for Kvamnet
Resolved
Feilen på Froastad er no retta.
Posted Mar 18, 2019 - 14:56 CET
Identified
På grunn av vedlikehold/feilretting vert det i dag fleire brudd på Internett for kundar som er kobla opp mot Froastad. Me begynner arbeidet ca. kl. 11.00 og forventer å vera ferdig kl. 15:00.
Posted Mar 18, 2019 - 09:51 CET