Problem med TV
Incident Report for Kvamnet
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Jun 13, 2019 - 15:36 CEST
Investigating
Det er nokon som ikkje får opp TV i dag. Dersom de har feilkode 6011 eller 1180 eller1120, så skuldast dette feil hjå GET. For ev. andre feil, ring Kvamnet AS:56 55 11 11. Me ber om årsaking for dei problem dette medfører for våre kundar. Detb kjem oppdatering så snart me veit noko meir.
Posted Jun 13, 2019 - 10:51 CEST
This incident affected: TV.