Feil på TV-tjenesten
Incident Report for Kvamnet
Resolved
Feilen skal nå være rettet. Vi beklager de ulempene denne feilen har medført for våre kunder.
Posted Apr 25, 2019 - 16:06 CEST
Investigating
En del kunder opplever for tiden problemer med TV. Vi jobber med feilsøking.
Posted Apr 25, 2019 - 14:32 CEST
This incident affected: TV.