Feil på hovedaksess leveranse - treghet i nettet
Incident Report for Kvamnet
Resolved
Fiberfeilen er retta og alle tjenester skal fungere som normalt.
Posted Oct 16, 2019 - 18:49 CEST
Identified
Grunna feil på stamfiber og redusert aksess inn i nettet, opplever ein del av våre kundar treghet/feil på ein del tenester. Feilretting pågår. Estimert rettetid er ca. kl. 19:00 i kveld. Me legg ut oppdatering her så snart me har meir informasjon. Me beklagar dei ulempene denne feilen medfører for våre kundar.
Posted Oct 16, 2019 - 15:26 CEST